اشکان حیدری

اشکان حیدری

وکيل تخصصی ملک در کرج
اشکان حیدری وکيل تخصصی ملک در کرج

اشکان حیدری
وکيل تخصصی ملک در کرج

اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری است که در تیر ماه ۱۳۸۵ موفق به اخذ مدرک کارشناسی و در شهریور 1386 موفق به اخذ پروانه وکالت دادگستری شده است. او بیش از ۱۳ سال سابقه کار داشته و مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی خود را در سال 1392 از دانشگاه بین الملل امارات متحد عربی دریافت کرده است. همچنین از محضر اساتیدی چون دکتر گرجی ازندریانی استاد بزرگ دانشگاه شهید بهشتی نیز استفاده کرده است.

گالری تصاویر